När ditt barn blir sjukt (broschyr)

Informationsbrochyren delas ut av förskolepersonal till föräldrar. Den innehåller råd för att avgöra om barnet är tillräckligt friskt för att gå till förskolan.