Missbruks- och beroendevård, överenskommelse

Landstinget i Värmland och Värmlands läns Vårdförbund har en överenskommelse angående missbruks- och beroendevården i Värmland.