Medicinsk teknik

Medicinsk teknik bistår verksamheterna inom hälso och sjukvården vid akuta fel eller planerade underhåll på medicintekniska utrustningar.

Relaterad information

Hjälpmedelsservice