Levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder är Socialstyrelsens första riktlinje som berör hela hälso- och sjukvården.

Enligt riktlinjen behöver hälso– och sjukvården identifiera de ohälsosamma levnadsvanor som leder till sjukdom och ska ställa frågor om levnadsvanor. Riktlinjerna har fokus på fyra ohälsosamma levnadsvanor:

  • tobaksbruk,
  • riskbruk av alkohol,
  • otillräckligt fysisk aktivitet
  • och ohälsosamma matvanor.

Relaterad information

Fysisk aktivitet på recept