Levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder är Socialstyrelsens första riktlinje som berör hela hälso- och sjukvården.


Enligt riktlinjen behöver hälso– och sjukvården identifiera de ohälsosamma levnadsvanor som leder till sjukdom och ska ställa frågor om levnadsvanor. Riktlinjerna har fokus på fyra ohälsosamma levnadsvanor:
  • tobaksbruk,

  • riskbruk av alkohol,

  • otillräckligt fysisk aktivitet

  • och ohälsosamma matvanor.Relaterad information


Fysisk aktivitet på recept