Ledamöter och sekretariat

Christina Ledin
Ordförande, allmänläkare 

Max Wirén 
Sekreterare, apotekare, läkemedelsenheten

Susanne Carlsson
Läkemedelschef, läkemedelsenheten

Tove Tevell
Apotekare, läkemedelsenheten

Ola Hallén
Överläkare, verksamhetschef, hjärt-akutmedicin, Karlstad

Jonas Niklasson
Chefläkare

Ingemar Hallén/Lars Blad
Smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland

Bodil Håkansson
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Ragnhild Svedäng
Överläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad

Karin Tholén
Överläkare, ortopedkliniken, Karlstad 

Eric Le Brasseur
Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Olof Larsson
Distriktsläkare, vårdcentralen Kristinehamn Nybble 

Kerstin Stahl
ST-läkare, psykiatri

Ulla Engström
MAS, Sunne kommun

Annika Nilsson
MAS, Kils kommun