Ledamöter och sekretariat


Ordförande

Max Wirén 
Sekreterare, apotekare, läkemedelsenheten

Susanne Carlsson
Läkemedelschef, läkemedelsenheten

Tove Tevell
Apotekare, läkemedelsenheten

Ola Hallén
Överläkare, verksamhetschef, hjärt-akutmedicin, Karlstad

Madelene Johanzon
Specialistläkare, enhetschef, vårdcentralen Västerstrand

Ingemar Hallén/Lars Blad
Smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland

Bodil Håkansson
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Ragnhild Svedäng
Överläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad

Karin Tholén
Överläkare, ortopedkliniken, Karlstad 

Eric Le Brasseur
Distriktsläkare, vårdcentralen Skåre

Olof Larsson
Distriktsläkare, vårdcentralen Kristinehamn Nybble 

Petar Yankov
Överläkare, medicinkliniken, Karlstad

Christer Forsberg
Distriktsläkare, vårdcentralen Sunne

Pernilla Wall
Specialistläkare, medicinkliniken, Karlstad

Ulla Engström
MAS, Sunne kommun

Annika Nilsson
MAS, Kils kommun

My Lindgren
Tandläkare, Folktandvården Kronoparken