Förskrivning av läkemedel

Här nedan samlas information som kan vara viktig att ha för dig som förskrivare.

Beroendeframkallande läkemedel 

Informationsblad

Individuell läkemedelsnedtrappning (informationsblad)

Läkemedelsberoende (www.1177.se)

Dosläkemedel

Dosdispenserade läkemedel - riktlinjer, dosapotek, inloggning Pascal

Pascal - inloggning

Fysisk aktivitet

FYSS

FaR  (fysisk aktivitet på recept)

Hantering av läkemedelslistan

Rutin: hantering av läkemedelslistan

Rutin: läkemedelsberättelse

Landstingssubventioner

Landstingssubventioner

Läkemedel som saknar förmån

Miljö

Läkemedel och miljö 

Njurfunktion

Nedsatt njurfunktion

Beräkning av eGFR (enligt MDRD)

Receptblanketter, arbetsplats- och förskrivarkoder

Receptblanketter - beställning av blanketter, koder, info om förskrivningsregler m.m.

Rekommenderade läkemedel 2018

Rekommenderade läkemedel (för vuxna, barn och de mest sjuka äldre)

Rekommenderade inhalatorer vid astma och KOL

Äldrekortet

Äldrekortet (utskriftsversion)

Övriga länkar

FASS

FAS UT (användarnamn: varmland, lösenord: 28wrm3)

Inhalera rätt - instruktionsfilmer från SSL

Medicininstruktioner

Janusinfo

Sfinx interaktioner