Landstingssubventioner

Landstinget subventionerar vissa läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet. Här finns information om regelverket samt hur fakturaunderlaget till landstinget ska vara utformat.

  Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;
Rutin subvention Endast  Apoteket Ap.gruppen Ap.Hjärta Cura Kronan Lloyds
Flour barn Tandläkare  40002737  9006784  9006784  4000054  9006784  1000263
Neuroleptika Psykiatriker  40029539  9014909  9014909  4000050  9014909  1000049
Spolvätskor    40009682  9034141  9034141  4000052  9034141  1000219
Preventivmedel    40002169  9004775  9004775  4000051  9004775  1000341
PPI barn Barnläkare  40093788  9060232  9060232    9060232  1000881
SärNär Dietister, 
Ätstörningsenheten
 40022543  9004207   9004207  4000053   9004207  1000382
Asylsökande och papperslösa    50814149  12075        
Läkemedel som saknar förmån
LiV subv recept
   50735000  9075140  9703956  4000220  9600472  1000836

 

Klicka på rubriken för att läsa rutinen.