Landstingssubventioner

Landstinget subventionerar vissa läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet. Här finns information om regelverket samt hur fakturaunderlaget till landstinget ska vara utformat.

  Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;
Rutin subvention Endast  Apoteket Ap.gruppen Ap.Hjärta Cura Kronan Lloyds
Flour barn Tandläkare  40002737  9006784  9006784  4000054  9006784  1000263
Neuroleptika
Psykiatriker  40029539  9014909  9014909  4000050  9014909  1000049
SärNär Dietister, 
Ätstörningsenheten
40022543  9004207  9004207 4000053  9004207  1000382
Preventivmedel    40002169  9004775  9004775  4000051  9004775  1000341
Asylsökande och papperslösa    50814149  12075        
Läkemedel som saknar förmån
LiV subv recept
   50735000 9075140   9703956 4000220  9600472 1000836
               
               

 

Klicka på rubriken för att läsa rutinen.