Läkemedel

Inom landstinget finns en läkemedelskommitté och en läkemedelsenhet. Deras uppdrag är att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.


Relaterad information


Läkemedelshantering
Terapirekommendationer och terapigrupper