Transfusionsanvisningar

Här finns information om olika blodkomponenter och förberedelser inför blodtransfusion inom Landstinget i Värmland.