Provtagningsanvisningar

I anvisningarna får du vägledning om hur du förbereder patienten inför provtagning, hur ett prov ska tas och hur du hanterar provet inför transport till laboratoriet.

 Provtagningsanvisningar från Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Transfusionsmedicin.

Du kan även läsa om indikation och medicinsk bakgrund för varje analys eller undersökning samt få tolkningsstöd till ditt provresultat.

Provtagningsanvisningarna uppdateras regelbundet, är dokumentstyrda och medicinskt granskade.

Innehåll (klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin):

 • Indikation/Medicinsk bakgrund
 • Remiss
 • Beställningsnamn
 • Provtagning
 • Provhantering
 • Svarstid
 • Tolkningsstöd

Innehåll (klinisk patologi):

 • Remiss och remissuppgifter
 • Provtagning
 • Provhantering
 • Markering av preparatet
 • Förväntad svarstid
 • Biobanksinfo