Om laboratoriemedicin

Laboratoriemedicinsk verksamhet är specialister inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Verksamheten är ackrediterad sedan 1997 samt har tillstånd för blodverksamhet och benvävnadsinrättning.

Vi finns i hela Värmland

Vi har dygnet runt verksamhet på tre sjukhus, Arvika, Karlstad och Torsby samt på 28 av länets vårdcentraler där vi står för laboratorieservicen dagtid, vardagar. Vi bedriver diagnostik, provtagning, terapeutisk laboratorieverksamhet och förser vården med blodkomponenter.

Vårdstöd

Vi prioriterar en saklig dialog med våra beställare och remittenter för att hitta den optimala diagnostiken för patienten och vårdprocessen.

Tydliga provtagnings- och transfusionsanvisningar är vårt sätt att försöka göra diagnostiken rätt från början. Anvisningarna ger värdefull vägledning inför val av prov och tolkningsstöd till provsvar. De berättar hur en transfusion ska gå till samt hur ett provmaterial ska hanteras.

Vi jobbar med

Klinisk kemi

Erbjuder och utför analyser inom ett brett område inkluderande allergi och läkemedelsanalyser. I verksamheten ingår också en antikoagulationsmottagning samt benmärgsdiagnostik.

Klinisk mikrobiologi

Utför diagnostik av mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter.

Klinisk patologi

Utför diagnostik av vävnads- och cellprover, bedriver obduktionsverksamhet samt ansvarar för administrationen av den gynekologiska cellprovskontrollen.

Transfusionsmedicin

Utför blod- och plasmatappning, har en serologisk verksamhet för testning av blod till patienter och framställer blodkomponenter.

Vi förmedlar kunskap

Laboratoriemedicin har anknytning till Universitetssjukhuset i Örebro. Detta samarbete håller vi på att utveckla genom att bygga upp fortbildning i form av magisterexamen för BMA.

Vi deltar teoretiskt och praktiskt i utbildning av biomedicinska analytiker, obduktionstekniker och vårdadministratörer samt på klinisk patologi även läkarstudenter. I mån av utrymme erbjuds ST-läkare möjlighet till randutbildning och AT-läkare valbar månad. Vi erbjuder även hjälp med forskningsstudier.

Vi har även ett nära samarbete med KTC, Kliniskt träningscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad.

Besök oss gärna

Centralsjukhuset i Karlstad har ett modernt laboratorium med alla laboratoriediscipliner under samma tak med bland annat en automationsbana och Claratappen är en av de största tappningscentralerna i Sverige.

Vi tar gärna emot studiebesök av alla intresserade vårdgivare och samarbetspartners.