Bårhus och obduktion

Vid bårhuset på Centralsjukhuset i Karlstad omhändertas avlidna från såväl sjukhuset som upptagningsområdet i övrigt.

Bårhus

Vid konstaterat dödsfall ska bårhusblankett fyllas i fullständigt. Blanketten ska medfölja patienten till bårhuset. Ett identitetsband ska fästas på patienten.

På bårhusblankett ska alltid meddelas om obduktion ska utföras eller inte.

Visning av avlidna

Följande gäller för personer som avlidit på länets sjukhus

  • En visning ska erbjudas inom 4 timmar efter dödsfallet på den avdelning där patienten avlidit.
  • Visningar utöver detta, vilket inkluderar visning i bårhus, är en fråga för dödsboet och sker inom ramen för avtal mellan dödsboet och berörd begravningsentreprenör.

Följande gäller vid visning av personer som avlidit utanför länets sjukhus

  • Visning anordnas av dödsboets begravningsentreprenör i samråd med dödsboet enligt avtal parterna emellan.
  • Kontakt kan tas med Sjukhuskyrkan om den anhörige behöver någon att prata med eller om det finns önskemål om att präst eller diakon är med på avskedet.