Läkemedels- och forskningsstudier

Laboratoriemedicin hjälper till med hantering och analys av studie- och forskningsprover. För att kunna hantera varje enskilt prov korrekt behöver vi uppgifter om handhavande i god tid före studiens start. Använd blanketten för att underlätta detta.

Blankett för omhändertagande av prover

Tanken med uppdragsblanketten är att beställaren själv fyller i första delen och beskriver vad man vill ha hjälp med som omfattning. tidsplan och så vidare. Därefter hjälps vi åt att fylla i övriga uppgifter. För provtagning och analys eller undersökning av prover gäller vår prislista. När det gäller hantering av provet är priset en skattning av tidsåtgången.

För mer information - kontakta samordnare för studier, se Visa kontakt.