Läkemedels- och forskningsstudier

Laboratoriemedicin kan hjälpa till med hantering och analys av studieprover/forskningsprover. För att kunna hantera varje enskilt prov korrekt behöver vi uppgifter om handhavande i god tid före studiens start. Använd blanketten för att underlätta detta.

Formulär för omhändertagande av prover

Tanken med mallen, till höger, är att beställaren själv fyller i första delen och beskriver vad man vill ha hjälp med, omfattning. tidsplan osv. Därefter hjälps vi åt att fylla i övriga uppgifter. För provtagning och analys av prover gäller vår prislista. När det gäller hanteringen av prover är priset en skattning av tidsåtgången.

För mer information - kontakta samordnare för studier,
du hittar personen under Kontakt i högerspalt