Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (kunskapsstyrning)

Landstingets hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad.

Här hittar du information om pågående arbeten med implementering av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vårt arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas på bästa möjliga sätt för att möta den individuella patientens behov och uppfylla Landstinget i Värmlands övergripande mål för hälso- och sjukvården. Målen är:

 • bäst vårdkvalitet
 • inga vårdskador
 • vård utan köer
 • respektfulla möten

Skiss som visar hur processerna går till internt i Landstinget i Värmland.

 

Så går processerna till i Landstinget i Värmland

Riktlinjeprocessen

 • ta emot preliminär nationell riktlinje från Socialstyrelsen
 • etablera arbetsgrupp i Landstinget i Värmland
 • politisk viljeinriktning Uppsala-Örebro regionen
 • politisk viljeinriktning Landstinget i Värmland
 • konsekvensbeskrivning för Landstinget i Värmland inklusive uppdrag vårdprogramarbete

Vårdprogramprocessen

 • ta emot uppdrag
 • vårdprogramarbete
 • leverera vårdprogram

Uppföljningsprocessen

 • ta emot uppdrag mätning av följsamhet
 • årlig mätning av följsamhet
 • inhämta synpunkter från expertgrupp
 • leverera resultat och synpunkter av mätning

Implementeringsprocessen i hälso- och sjukvården

 • vårdprogrammet publiceras på landstingets externa webbplats liv.se/vardprogram och internt i Vida, landstingets IT-stöd för styrande dokument
 • verksamhetschefen ansvarar för att vårdprogrammen implementeras i verksamheten

 

Pågående arbeten

Du kan se statusuppdateringar kring pågående arbeten genom att klicka på respektive område i högerspalten.