Jämlik hälsa och vård

Landstinget arbetar för jämlik hälsa och vård. Jämlik vård betyder att vi ska ge vård på lika villkor och att alla ska få ett bra bemötande och en bra hälso- och sjukvård utifrån sina behov. Jämlik hälsa handlar om ett hälsofrämjande arbete med inriktning på orsakerna till hälsa, hälsans bestämningsfaktorer.