Jämställdhet och jämlikhet

Landstinget arbetar systematiskt för att säkerställa en jämställd verksamhet. Vi har också en strategisk jämställdhetsgrupp.

Relaterad information

Jämställd vård (vårdkvalitetsindex)