Jämställd vård (vårdkvalitetsindex)

För att se om män och kvinnor får samma vård inom landstinget har vi tagit fram ett vårdkvalitetsindex. Det avser stroke- och hjärtsjukvård samt ögonkirurgi.

Relaterad information

Landstingets arbete för att säkerställa en jämställd och jämlik verksamhet samt landstingets strategiska jämställdhetsgrupp