Utbildningar och Mässor

Här finns information om mässor eller utbildningar.

Utbildning

Tidigare gav Karlstads universietet en 7,5 poängsutbildning inom inkontinensvård, avancerad nivå, som gav fördjupad kunskap inom inkontinensvård. Utbildningen gav även förskrivningsrätt av inkontinensprodukter. För närvarande är ingen ny utbildning planerad.

Finns önskemål om riktad utbildning/fortbildning, kontakta konsulent Therese Lundström.

Här följer exempel på förslag som kan erbjudas i Värmland:

  • Hur startar man och driver en inkontinensmottagning? Vad kan jag göra på min arbetsplats?
  • Utbildning anatomi-fysiologi- patofysiologi, olika typer av urinproblem och dess orsaker
  • Behandling bäckenbottenträning
  • Behandling blåstränings – toalett-träning
  • Behandling ren intermittent katetrisering
  • Behandling KAD
  • Produktvisning, information om upphandlat sortiment
  • Urinproblem hos barn, kvinnor, män, den äldre
  • Patientfalldiskussioner
  • Andra önskemål?