Utbildningar och Mässor

Här kan du hitta information om det är mässor eller utbildningar planerade.

Katetervård

De två utbildningar gällande Katetervård som kommer att ges extra den 27 september och 15 november blev fort fullbokade. Nya utbildningsdagar planeras under våren 2018.

 

Utbildning

Under hösten 2016 gavs fyra heldagsutbildningar med olika tema:

  • Att förskriva inkontinenshjälpmedel
  • Katetervård
  • Barn och ungdom - problem med blåsan
  • Den äldre och dess problem med blåsan

Två repriser gavs därefter på utbildningen Katetervård på grund av stort intresse, så kommer förhoppningsvis denna utbildning tillbaka till hösten 2017. Annonsering kommer.

 

Mässor för uppvisning av upphandlat sortiment 

I samband med att upphandlingen var klar 2016 gavs mässor i Arvika, Karlstad och Sunne där de 15 leverantörer som vi har avtal med fick möjlighet att visa sina produkter. Mässorna var välbesökta.

 

Utbildning

Våren 2015 gav Universitetet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap en 7, 5 poängsutbildning inom inkontinensvård, avancerad nivå, som gav fördjupad kunskap inom inkontinensvård. Utbildningen gav även förskrivningsrätt av inkontinensprodukter (se under rubrik. Att bli förskrivare). För närvarande är ingen ny utbildning planerad våren 2017.

Finns önskemål om riktad utbildning/fortbildning, kontakta konsulent Jill Carnelid

Här följer exempel på förslag som kan erbjudas i Värmland:

- Hur startar man och driver en inkontinensmottagning? Vad kan jag göra på min arbetsplats?

- Utbildning anatomi-fysiologi- patofysiologi, olika typer av urinproblem och dess orsaker

- Behandling bäckenbottenträning

- Behandling blåstränings – toalett-träning

- Behandling ren intermittent katetrisering

- Behandling KAD

- Produktvisning, information om upphandlat sortiment

- Urinproblem hos barn, kvinnor, män, den äldre

- Patientfalldiskussioner

- Andra önskemål?