Utställning

Det finns ett show room på Örsholmen där man kan se alla upphandlade produkter.

På hjälpmedelsservice Örsholmen Karlstad finns en permanent utställning på de produkter som är upphandlade. Där finns även några andra produkter som inte ingår i avtalet.

Vårdgivare och arbetsgrupper är välkomna att besöka utställningen. Ring och boka tid hos konsulent Therese Lundström.