Dispensansökan

Vid speciella behov som inte tillgodoses med det upphandlade sortimentet kan man ansöka om dispens.

Förskrivning av icke upphandlade produkter

Vid speciella behov som inte tillgodoses med det upphandlade sortimentet kan man ansöka om dispens. På dispensansökningsblanketten ska tydligt framgå vilka produkter ur upphandlade sortimentet som har provats och även en beskrivning av varför produkten/erna inte fungerar. Fyll även i namn och artikelnummer på den produkt som önskas istället. Dispensansökan kan fyllas i via dator och sen printas ut. Se höger spalt.

Viktigt också att den som begär dispensen uppger sitt namn, adress och telefonnummer.

Dispensen skickas till Therese Lundström, Hjälpmedelsservice. Vissa dispensprodukter som blir beviljade skickas till avtalscontroller Lars Gerdes som tar kontakt med aktuell leverantör för att avtala ett pris på produkten. Dessa produkter beställs direkt hos aktuell leverantör av förskrivaren, ej via Guide.

För övriga dispensprodukter ska beställas via hjälpmedelskort som skickas till Onemed. Hjälpmedelskort finner du under kategori Blanketter på vänstersidan.

Dispensen gäller under ett år, när året har gått måste en ny dispens ansökas ifall behovet av produkten fortfarande finns.