Om oss

Här hittar information om personer som arbetar med inkontinensfrågor inom både landstinget och kommunerna i Värmland.

Kostnadsansvarig

Roger Almèn, verksamhetschef Hjälpmedelsservice Karlstad tfn; 054-617181
mejladress: roger.almen@liv.se

Driver inkontinensfrågor i Värmland och är sammankallande av styrgruppen. Är kontaktperson till hjälpmedelsnämnden.

Konsulent med inriktning inkontinensvård och inkontinenshjälpmedel

Therese Lundström, Hjälpmedelsservice, Östanvindsgatan 14, 65221 Karlstad, tfn. 054-61 71 99,
mejladress: therese.lundstrom@liv.se.

I konsulenten arbetsuppgifter ingår:

  • att utveckla inkontinensvården i Värmland,
  • att driva nätverk och vara ett stöd för förskrivare inom kommun och landsting,
  • att leda sortimentgruppernas arbete och vara behjälplig i upphandlingsarbete och följa produktutvecklingen inom inkontinensområdet,
  • att utveckla hemsidan,
  • att erbjuda och följa upp behov av utbildning,
  • att följa upp och kostnadsbevaka inkontinenshjälpmedel,
  • att bevilja dispenser,
  • samt att bevaka utvecklingen omkring inkontinens både nationellt och internationellt.

Styrgrupp

Förutom kostnadsansvarig och konsulent består styrgruppen av följande personer:

Evelina Sundstrom Mas Karlstad kommun evelina.sundstrom@karlstad.se, tfn 054-5405768
Alexandra Strandberg Mas Hammarö kommun alexzandra.strandberg@hammaro.se, tfn 070-2003717
Maria Östmark, Uroterapeut Arvika sjukhus, maria.ostmark@liv.se,     tfn.0570-71 22 79
Anneli Jonasson Distriksköterska Arvika Vårdcentral anneli.jonasson@liv.se, tfn.0570-712697


Styrgruppens syfte är:

  • Att strukturera och utveckla verksamheten inom inkontinensvården.
  • Att styra upphandlingsprocessen för inkontinensprodukter inom öppna vården för både kommun och landsting.

Sortimentsgrupper

Sortimentsgruppernas arbetsuppgift är att delta i och följa upphandlingsarbete av inkontinenshjälpmedel. De ska därefter följa upp upphandlat sortiment samt granska och testa nya produkter.

En grupp finns för absorberande material och en för urinavledande produkter. I grupperna finns representanter som distriktssköterskor/sjuksköterskor inom både landsting och kommun och uroterapeuter för att se till behoven för barn, kvinnor, män och äldre.

Avtalscontroller

Lars Gerdes, Landstingshuset Karlstad, lars.gerdes@liv.se, tfn.054-61 43 38.
Avtalscontroller arbetar på upphandlings- och avtalsenheten, sköter avtalsförvaltningen vilket innebär att följa upp inköpsstatistik, leveransstatistik och göra tillägg och förändringar i avtalet i det fall det behövs. Det är till Lars Gerdes man skall vända sig till vid exempel leveransproblem.

 

 

Uroterapimottagningarna i Värmland

- CSK urologsektionen; 054-61 54 41
- CSK kvinnokliniken; 054-61 54 41
- CSK barnkliniken 054-61 61 25
- Sjukhuset i Arvika; 0570-71 22 79
- Sjukhuset i Torsby; 0560-472 09, 0560-472 10