Att bli förskrivare

Här får du information om hur du blir förskrivare.

Kompetens att förskriva inkontinenshjälpmedel har legitimerad läkare, distriktsköterska som i distriktsköterskeutbildningen fått utbildning i blåsdysfunktion och inkontinensvård.
Gäller även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska. Vår policy i Värmland är att en förskrivare har godkänd förskrivarutbildning inom blåsdysfunktion och inkontinensvård. Detta gäller inom kommun, landstinget och enheter som är anslutna till landstinget genom hälsoval Värmland.

För att få formell förskrivningsrätt krävs att verksamhetschef respektive den medicinskt ansvarige/enhetschef intygar att berörd person vid angiven arbetsplats ska ha förskrivningsrätt för inkontinensprodukter och uppfyller något av ovanstående krav (SOSFS 2008:1).

Förskrivningsrätten ska ingå i tjänsten. Vid ändring till annan tjänst, upphör förskrivningsrätten.

Vid byte av likvärdig tjänst till annan enhet skall adressändring ske, se nedan.

Så här gör du för att få förskrivningsrätt, kod och inloggningsuppgifter

Ansökan ska innehålla förskrivarens:

  • namn
  • adress till arbetet
  • telefonnummer till arbetet
  • mejladress till arbetet

Ansökan skickas in via mejl till:

För landstingets personal verksamhetschef meddelar landstingets administrativa samordnare Isabell Hassel, isabell.hassel@liv.se.

För Karlstad kommuns personal är det enhetschef Leena Hagman och för övriga kommuner är det MAS som beställer personlig kod för personal hos Onemed. Blankett finns på www.onemed.se (kundservice, katalog/blanketter, ansökan om kundnummer). Kopia ska skickas till Lars Gerdes (lars.gerdes@liv.se) för kännedom.

Förskrivaren får sedan mejl med ett lösenord samt inloggningsuppgifter och manual till beställningssystemet Guide.