Hygienombud

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen.