Hjälpmedelsservice

Hjälpmedelsservice är ett stöd till hjälpmedelsverksamheter. Vi koordinerar också vissa uppgifter som ingår i Hjälpmedelsnämnden i Värmlands ansvarsområde.Vi har ett länsövergripande ansvar för hjälpmedel till barn och ungdomar samt tekniskt avancerade hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning inom rörelse-, kognitions- och kommunikationsområdet.


Relaterad information


Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering
Medicinsk teknik