Vårdbegäran

Du som vårdgivare kan skriva en vårdbegäran till vuxenhabiliteringen för att klienten ska få kontakt med oss. Klienten måste själv vilja ha vår hjälp och godkänna vårdbegäran, även om någon annan gör ansökan.

För att skriva en vårdbegäran använder du vår vårdbegäransblankett. Tänk på att underlag för diagnos måste bifogas.

Cosmic PAS

Vårdgivare med tillgång till Cosmic PAS skickar sin vårdbegäran elektroniskt!

Vårdbegäransblankett

Gäller vårdgivare som ej har Cosmic PAS. Vårdbegäransblankett och lathund som visar hur blanketten vårdbegäran till vuxenhabiliteringen ska fyllas i på bästa sätt för att effektivisera remissförfarandet.