Vuxenhabilitering

Här hittar du som vårdgivare information om vem som kan få ta del av insatser och hur man söker stöd för vuxna med vissa funktionsnedsättningar.

När klienten har fått kontakt med oss erbjuder vi stöd utifrån klientens egna behov och de bedömningar vuxenhabiliteringen eller andra vårdgivare gjort. En gemensam habiliteringsplan görs där mål och planerade insatser framgår. Det långsiktiga målet är att klienten skall leva så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Mer information om vilka insatser som erbjuds finns under fliken, våra insatser, i vänstermenyn.

Lämna dina synpunkter

Har vi gjort något bra? Har vi gjort något som är mindre bra?

Här kan du som vårdgivare ange vad du tycker om vuxenhabiliteringen, såväl positivt som negativt. Alla synpunkter är värdefulla. Klicka här för att lämna dina synpunkter.