Organisationsöverskridande utvecklingsgrupp för fysioterapeuter i Värmland

syftar till att främja fysioterapeutisk utveckling till nytta för värmlänningarna

Minnesanteckningar och kallelser till utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen har uppdragen att:

 • initiera utveckling av fysioterapi i Värmland
 • sprida information som främjar utveckling, exempelvis kurser
 • omvärldsspana på fysioterapiutveckling nationellt, internationellt, regional och lokalt
 • synliggöra fysioterapeutisk kompetens
 • vara referensgrupp till olika råd och nätverk
 • vara referensgrupp till ledningen i fysioterapeutiska frågor
 • kalla samman utvecklingsgruppen med representanter för olika inriktningar, oavsett organisationstillhörighet, och med geografisk spridning några gånger per år

Som deltagare i utvecklinggruppen förväntas du:

 • utifrån turordning vara ordförande och sekreterare
 • som sekreterare föra minnesanteckningar som läggs ut här, se längre ner
 • vara behjälplig med att hålla mejllistan till alla fysioterapeuter i Värmland uppdaterad
 • aktivt arbeta med utvecklingsfrågor både på och mellan möten
 • bidra med kunskap och idéer från den verksamhet du representerar och återföra utvecklingsgruppens arbete

Utvecklingsgruppen har utarbetat informationsmaterial gällande fysisk aktivitet vid
de stora folksjukdomarna, för barn och ungdomar, friska vuxna och äldre.

            Internationella fysioterapins dag firades i Karlstad på Centralsjukhuset