Samverkan

Samverkan mellan Landstinget i Värmland och kommunerna i Värmland.

Gäller mellan landstingets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter i Värmland och Värmlands kommuner.

Samverkan och arbetssätt vid förskrivning av hjälpmedel

Rapport angående hjälpmedelsförskrivning av gånghjälpmedel,för uppföljning och dokumentation