Bassortiment

Här hittar du olika lathundar som beskriver Värmlands bassortiment. Sidan är uppbyggd enligt samma struktur som riktlinjerna för förskrivning.

Bassortiment är en beteckning på de produkter som har upphandlats eller som sortimentsgruppen efter utvärdering rekommenderar. Produkter från beslutat bassortiment ska alltid väljas i första hand.

Förskrivningar utöver bassortimentet kan endast göras då bassortimentet inte har den prestanda och funktionalitet som krävs utifrån den enskilde brukarens behov.

Begreppet begränsat sortiment finns i vissa produktgrupper och med det avses en lista på aktuella hjälpmedel som kan förskrivas. Denna lista tas fram av sortimentsgrupp eller annan arbetsgrupp och beslutas av Nätverket för hjälpmedelsfrågor.

När det gäller träningshjälpmedel har sortimentsgruppen gjort en sammanställning av produkter som de har utvärderat. Vi benämner dessa produkter som Vägledande sortiment och har lagt in sammanställningen under Bassortiment. Inga träningshjälpmedel är upphandlade.