Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering

Här har vi samlat information om hjälpmedel, habilitering och rehabilitering inom Landstinget i Värmland som du som annan vårdgivare kan använda dig av.

Rullstol

Eftersom sidan riktar sig direkt till andra vårdgivare kan många uttryck vara svåra att förstå för den som saknar fackkunskap. Om du har frågor om informationen som finns på sidorna, kontakta den som anges som innehållsansvarig för respektive område eller dokument.