HTA (Health Technology Assessment)

HTA innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvård. Genom regionalt samarbete inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns det möjligheter för Landstinget i Värmland att använda HTA-metodik och med stöd av den nystartade regionala HTA-enheten Camtö utarbeta systematiska kunskapssammanställningar.