Handbok för hjälpmedelsverksamhet

Handboken innehåller allmän information för hjälpmedelsverksamhet inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Den ska ge information och vägledning om hjälpmedelsförsörjning och om vilka regelverk som gäller för hjälpmedelsverksamhet i Värmland.