Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval Fysioterpi.

Rutiner

Cosmic
Alla som ingår i Vårdval Fysioterapi skall journalsystemet Cosmic användas, rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information.

Cosmic-kassan
Vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi . Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan
Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi  i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Hälsoval Värmland (tex. företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK
Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel
För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterad information.

Asyl
Uppdraget är att ta hand om asylsökande kvinnor och män samt flickor och pojkar under 18år. Även asylsökande som är över 18 men då krävs remiss från läkare (vård som ej kan anstå). För att få ersättning för dessa besök finns mer information och blankett till höger under Relaterad information.

Utomlänspatienter
För att få ersättning för dessa besök så ska vårdgivaren inte skicka in något underlag/faktura till hemlandstinget. Förutsatt att vårdgivaren registrerar korrekt i journalsystem och kassa så kommer det skapas en faktura från Landstinget i Värmland till berört hemlandsting. När hemlandstinget betalat fakturan betalar Landstinget i Värmland ut ersättning till vårdgivaren.

Utomlandspatienter
För att få ersättning för dessa besök finns mer information och blankett till höger under Relaterad information.