Förfrågningsunderlag

Här finner du förfrågningsunderlaget som gäller för vårdval fysioterapi(sjukgymnastik)

För att etablera sig inom Landstinget i Värmlands valfrihetssystem måste vårdgivaren uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget för vårdval fysioterapi består av två delar:

  1. Allmänna villkor vid vårdval.
  2. Specifikt vårdval i detta fall vårdval fysioterapi (sjukgymnastik).

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2017 enligt fullmäktigebeslut 2016-11-30 och budgetfördelning i landstingsstyrelsen 2016-12-13. Utlagt 2016-12-21.

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 del 1 Avtalsmall

Bilaga 1:2 del 1 IT

Del 2, Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Bilaga 1 del 2 definitioner

Bilaga 2 del 2 förteckning ej gällande delar del 1

Bilaga 3 del 2 uppföljningsplan

Bilaga 4 del 2 ersättning

Bilaga 5 del 2 verksamhetsinriktningar

Beslutat förfrågningsunderlag år 2016 enligt fullmäktigebeslut i juni och budgetfördelning i oktober

Allmänna villkor vårdval år 2016

Del 2 Vårdval Fysioterapi år 2016

Bilaga 1, definitioner år 2016

Bilaga 2, förteckning över ej gällande delar i del 1 år 2016

Bilaga 3, uppföljningsplan år 2016

Bilaga 4, ersättningsmodell år 2016

Bilaga 5, diagnoskoder vid verksamhetsinriktning år 2016

Bild över budgetjämförelse ersättning vårdval fysioterapi mellan år 2015-2016