Ansökan

De vårdgivare som vill ingå Vårdval Fysioterapi måste ansöka om ett godkännande. Ansökan kan lämnas in löpande.

 För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Landstinget i Värmland ställer. Efter samråd och kontrakt kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Värmland.