Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Cosmic
Alla som ingår i Hälsoval Värmland skall journalsystemet Cosmic användas, rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information.

Cosmic-kassan
Vårdgivare i Hälsoval Värmland använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Hälsoval Värmland. Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan
Privata vårdgivare i Hälsoval Värmland använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Hälsoval Värmland i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Hälsoval Värmland (tex. företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK
Privata vårdgivare i Hälsoval Värmland ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel
För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterad information.

Asyl
Uppdraget är att erbjuda asylsökande i Sverige akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. De har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen. Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn boende i Sverige. För att få ersättning för dessa besök finns mer information och blankett till höger under "relaterad information"

Utomlänspatienter
För att få ersättning för dessa besök så ska vårdgivaren inte skicka in något underlag/faktura till hemlandstinget. Förutsatt att vårdgivaren registrerar korrekt i journalsystem och kassa så kommer det skapas en faktura från Landstinget i Värmland till berört hemlandsting. När hemlandstinget betalat fakturan betalar Landstinget i Värmland ut ersättning till vårdgivaren.

Utomlandspatienter
För att få ersättning för dessa besök finns mer information och blankett till höger under Relaterad information.