Hälsovalsråd

På Hälsovalsrådet förekommer tre typer av ärenden, informationsärende, remissärende och uppföljningsärende.