Hälsovalsråd

På Hälsovalsrådet förekommer tre typer av ärenden, informationsärende, remissärende och uppföljningsärende.

Informationsärenden syftar till att ge och få information. Remissärenden syftar till att verksamhetscheferna ska lämna synpunkter inför beslut som ska tas. Uppföljningsärenden syftar till att följa upp tidigare arbeten eller beslut.


Här hittar du våra minnesanteckningar från våra Hälsovalsråd.

2017

Minnesanteckningar
2017-01-26
2017-02-23

Kallelser
2017-01-26
2017-02-23

Bilagor januari
Antal listade per tjänst och per specialist i allmänmedicin
Handsledning CDA - Rehabstöd
Kvalitetssäkring ACG
Screening BVC

Bilagor februari
Samverkan vid utskrivning
Rehabiliteringskoordinatorer