Hälsovalsråd

På Hälsovalsrådet förekommer tre typer av ärenden, informationsärende, remissärende och uppföljningsärende.

Informationsärenden syftar till att ge och få information. Remissärenden syftar till att verksamhetscheferna ska lämna synpunkter inför beslut som ska tas. Uppföljningsärenden syftar till att följa upp tidigare arbeten eller beslut.


Här hittar du våra minnesanteckningar från våra Hälsovalsråd.

 

2018

Minnesanteckningar
2018-01-25
2018-03-12

Kallelser
2018-01-25
2018-03-12

Bilagor 2018-01-25
Asyl och kommunmottagna
Antal FaR 2017
Budgetförslag
Samordnande SSK
Samordnande ssk hälsovalsråd
Årsuppföljning hälsoval värmland
Sammanställning RG antal 2017
 

 

2017

Minnesanteckningar
2017-01-26
2017-02-23
2017-05-24
2017-08-31
2017-09-27
2017-10-26
2017-11-30

Kallelser
2017-01-26
2017-02-23
2017-05-24
2017-08-31
2017-09-28
2017-10-26
2017-11-30

Bilagor januari
Antal listade per tjänst och per specialist i allmänmedicin
Handsledning CDA - Rehabstöd
Kvalitetssäkring ACG
Screening BVC

Bilagor februari
Samverkan vid utskrivning
Rehabiliteringskoordinatorer

Bilagor maj
Rapport efter journalgranskning
Ramförstärkning BHV 2107
En förälder blir till
Information från IT

Bilagor augusti
Primärvårdens utveckling, Vendela
Presentation av projekt SKL
SKL Tillgänglighet i primärvård-Slutrapport 1.0
SKL Tillgänglighet i primärvård-Utvidgad modell2.0 bilaga
SKL Tillgänglighet i primärvård-Utvidgad modell2.0
SKL Tillgänglighet i primärvård-Utvidgad modell1.0
SKL Risklista Steg på vägen
SKL Delprojektrapport patientupplevd tillgänglighet

Bilagor september
Läkemedelsgenomgångnar primärvården
Cosmic utdata
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård
Riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvården i Värmland

Bilagor september
Nytt och på gång, Mathias Karlsson, öppenvårdschef
KPP