Certifieringar

Sedan 2016 har LiV infört certifieringar i arbetet angående diabets och astma/kol.