Hälsoval (vårdval)

Samtliga Sveriges folkbokförda invånare kan sedan 2014-07-01 välja att tillhöra valfri vårdcentral i Sverige.