Glasögonbidrag

Från 1 mars 2016 gäller en ny lag som innebär att barn och ungdomar 8-19 år har rätt till bidrag, upp till 800 kr, för glasögon eller kontaktlinser.

Landstinget i Värmland har f o m 1 januari 2017 höjt glasögonbidragsbeloppet för barn 0-7 år till 800 kr
Följande kriterier gäller nu:

A: Normalbelopp 800 kr.
B: Ytterligare 400 kr om behov föreligger av multifokala glas.

Ordinerande optiker fakturerar Landstinget i Värmland för kostnaden avseende barn 0-7 år enligt tidigare rutiner och kriterier.

Fakturor som ställs till Landstinget i Värmland ska innehålla följande:

  • En faktura per person som bidraget avser.
  • Ett ifyllt och underskrivet fakturaunderlag. Kostnadskolumnen i fakturaunderlaget avser alltid hela beloppet inklusive moms.
  • Ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag bifogas per faktura.
  • Fakturan ska inte innehålla moms, varken för 0-7 år eller 8-19 år utan endast avse bidragsdelen som är momsfri.

Övrig information:

  • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller mostsvarande kontaktlinser.
  • Bidraget ges en gång per kalenderår och person.
  • Bidraget för 8-19 år omfattar endast de som avses i 2§ Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (Lag 2016:35).
  • Med kalenderår avses hela det år personen fyller 19 år oavsett om födelsedagen är i januari eller i december. Det kalenderår personen fyller 20 år lämnas inget bidrag.
  • Om bidraget är utbetalt på felaktiga grunder kan återbetalningskrav komma att ställas.

 

Fakturor som ställs till Landstinget i Värmland ska innehålla följande:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->En faktura per person som bidraget avser.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Ett ifyllt och underskrivet fakturaunderlag per faktura, se bilaga. Kostnadskolumnen i fakturaunderlaget avser alltid hela beloppet inklusive moms.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag bifogas per faktura.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Fakturan ska inte innehålla moms, varken för 0-7 eller 8-19 år utan endast avse bidragsdelen som är momsfri.