Fysisk aktivitet på Recept, FaR

Fysisk aktivitet på Recept, FaR, används inom hälso- och sjukvården för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Det fungerar som ett komplement till eller ersättning för läkemedel.