Självmordsprevention

Det är fler personer som dör på grund av självmord än som dör i trafikolyckor. Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer arbetar landstinget för en förändring, för att minska antalet självmord i Värmland.

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Under 2015 tog 1 179 personer i Sverige sitt liv. Av dessa var 40 personer från Värmland. Siffrorna gäller antal säkra självmord.
Mer om självmord, självmordsstatistik och självmordsprevention

Nollvision för självmord i Värmland

Landstinget tog 2015 initiativ till samverkan för att minska antalet självmord i Värmland.
Mer om uppdraget nollvision

Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention

I december 2016 bildades Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention. Gruppen tar under våren 2017 fram en plan för suicidprevention i Värmland.
Mer om den regionala samverkansgruppen

Våga fråga

Det är aldrig farligt att prata om suicidtankar.
Mer om att våga fråga

Avvikelsehantering, lex Maria, händelseanalys

När en person som har kontakt med hälso- och sjukvården tar sitt liv ses det som en avvikelse.
Mer om avvikelsehantering

Barn och unga och självmord

När en ung person har självmordsstankar är det viktigt att prata med personen. Om någon förlorat en anhörig – barn eller vuxen – behöver den stöd.
Mer om barn och unga och självmord

Länkar

Tips och råd när någon mår dåligt och har självmordstankar (länkar till olika webbsidor)
Fakta om självmord och självmordsprevention (länkar till olika webbsidor)