Självmordsprevention

Det är fler personer som dör på grund av självmord än som dör i trafikolyckor. Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer arbetar landstinget för en förändring, för att minska antalet självmord i Värmland.

Folkmassa

Kurs i psykisk livräddning

På flera orter i Värmland erbjuds, i september 2018, en kurs i psykisk livräddning. En eftermiddagskurs riktar sig till personer som kommer i kontakt med suicid och suicidtankar i sitt arbete. En kvällskurs riktar sig till privatpersoner och ideella organisationer.

Kurs för personal: Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention
Kurs för alla: Psykisk livräddning – att tala om självmord

Konferensen Suicidprevention i Värmland – alla kan bidra

Vi ses på Karlstad CCC torsdagen den 12 april.

Anmälningstiden har gått ut och det går inte längre att anmäla sig till konferensen. Du som anmält dig men inte kan komma – hör av dig till mona.bjorn@regionvarmland.se, så kan någon på vår kölista få din plats.
Mer om konferensen

Självmord

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Varje år är det ungefär 1 100 personer i Sverige som tar sitt liv. Under 2016 var 33 av dessa från Värmland. Siffrorna gäller antal säkra självmord. 
Mer om självmord, självmordsstatistik och självmordsprevention

Nollvision för självmord i Värmland

Landstinget tog 2015 initiativ till samverkan för att minska antalet självmord i Värmland.
Mer om uppdraget nollvision

Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention

I december 2016 bildades Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention. Gruppen tog under våren 2017 fram en plan för suicidprevention i Värmland. Planen är nu godkänd av alla organisationer som finns representerade i samverkansgruppen.
Mer om den regionala samverkansgruppen
Handlingsplan suicidprevention i Värmland

Våga fråga

Det är aldrig farligt att prata om suicidtankar.
Mer om att våga fråga

Avvikelsehantering, lex Maria, händelseanalys

När en person som har kontakt med hälso- och sjukvården gör ett självmordsförsök eller tar sitt liv ska det anmälas till chefläkare eller anmälningsansvarig. I vissa fall ska händelsen anmälas enligt lex Maria. 
Mer om avvikelsehantering

Barn och unga och självmord

När en ung person har självmordsstankar är det viktigt att prata med personen. Om någon förlorat en anhörig – barn eller vuxen – behöver den stöd.
Mer om barn och unga och självmord

Informationsmaterial

Sprid gärna information om suicidprevention i Värmland.
Här finns material som du kan använda.

Tips och råd

Tips och råd när någon mår dåligt och har självmordstankar (länkar webbsidor och hjälplinjer)

Nyhetslista

Fler nyheter
Prenumerera på nyheter