Tobaksprevention

Tobaksbruk är orsak till stora folkhälsoproblem och är en bakomliggande faktor vid många reguljära sjukbesök.

Antalet dödsfall i Sverige som orsakas av rökning är närmare dubbelt så stort som man tidigare beräknat. Under åren 2010-2012 uppskattas tobaksrökning ha dödat 12 000 personer per år. Under samma period insjuknade 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar. Det visar en studie som Socialstyrelsen genomfört i samarbete med Karolinska institutet och Statens folkhälsoinstitut.

I befolkningsundersökningen Liv och Hälsa som genomfördes 2012 (18 år och äldre) är cirka 21 400 dagligrökare i Värmland

I Värmland finns ett 60-tal tobaksavvänjare fördelat på nästan alla vårdcentraler, inom tandhälsovården, företagshälsovården, Friskvården i Värmland, på Arvika och Torsby sjukhus.  Det finns en Tobaksavvänjningsmottagning på centralsjukhuset i Karlstad. Tobaksavvänjarna har tobakspreventiv utbildning och också Grundkurs i Motiverande Samtal. Nätverksträffar två gånger per år där de uppdateras både inom tobaksfakta och Motiverande Samtal.

Avgiftsfri tobaksavvänjning i Landstinget i Värmland från 1 januari 2017!

Sedan 80-talet har fler än 1 miljon svenskar slutat röka. Trots den positiva utvecklingen utgör tobaksbruket fortfarande ett av de största folkhälsoproblemen.

 

TEST: Tobak, 12 frågor om dina tobaksvanor