Matvanor

I Sverige har 20 procent av befolkningen ohälsosamma matvanor och undersökningar visar att hälsosamma matvanor kan förebygga 30-50 procent av all hjärt-kärlsjukdom och 30 procent av all cancer.

Socialstyrelsen bedömer att matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på i dag, vilket kan leda till betydande kostnadsökningar inom området.

Hur identifiera ohälsosamma matvanor?

Socialstyrelsen har, utifrån undersökningar som Livsmedelsverket gjort, sammanställt frågor som kan användas för att identifiera ohälsosamma matvanor Det är fem frågor som fångar de cirka 20 procent i befolkningen som har betydande ohälsosamma matvanor. 

Hälso-och sjukvården frågar därför om:

Grönsaker, frukt, fisk, utrymmesmat (godis, läsk, snacks med mera) samt om frukost.

Matvanor för en bättre hälsa

Ändringar i matvanorna som skulle betyda mest för att minska risken för fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar är:

  • Mer fiber
  • Mindre salt
  • Mindre socker
  • Mindre mättat fett  

Ett sätt att förbättra i dessa fyra aspekter är att använda sig av nyckelhålet.

Nyckelhålet i livsmedel står för precis mindre salt, socker och mättat fett samt mer fibrer.

Nyckelhålet på flera språk

På Livsmedelverkets webbplats kan du läsa mer om nyckelhålet och information i pdf-form finns på 10 olika språk förutom svenska.