FaR - Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på Recept, FaR, används inom hälso- och sjukvården för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Det fungerar som ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

FYSS 2017 är här! 
FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Boken vänder sig till alla som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 

Beställ FYSS 2017 

 

 

Ordinationen på fysisk aktivitet kan se olika ut beroende på vilket sjukdomstillstånd som ska behandlas och följs upp på samma sätt som läkemedelsbehandling. FaR innebär en skriftlig överenskommelse utifrån varje persons förutsättningar och behov med en dosering som beskriver, hur mycket, hur ofta och hur intensivt som aktiviteten ska utföras. FaR kan vara allt från ett enkelt skriftligt råd på egen aktivitet till att erbjuda extra stöd för att komma igång.

Kroppen är skapad för rörelse och mår inte bra av för mycket stillasittande. Oavsett ålder får man alltid hälsoeffekter av att röra sig.

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept enligt Värmlandsmodellen sker till personer över 18 år.

Så går det till

FaR innefattar allt från ett enkelt skriftligt råd på egen aktivitet till en helhetslösning som bygger på en fungerande vårdkedja från förskrivare till aktivitetsarrangör. Tillsammans med patienten kommer ni överens om lämpliga aktiviteter. Dessa kan genomföras på egen hand eller i någon motionsgrupp.

Behöver patienten hjälp att komma igång finns det möjlighet till ett hälsosamtal och konditionstest hos Friskvården i Värmland. Hälsokonsulenten diskuterar sen resultatet tillsammans med patienten och ger råd om vilka aktiviteter som är lämpliga.Hälsokonsulenten i varje kommun har kontakter med lokala aktörer och erbjuder även anpassade motionsgrupper i egen regi. Ett uppföljande hälsosamtal kan genomföras efter några månader.

Aktivitet på egen hand

Den som genomför fysisk aktivitet på egen hand får utöver receptet också en Aktivitetsdagbok som kan användas för uppföljning vid återbesök. De olika aktiviteterna ingår inte i högkostnadsskyddet.