Dokumentation Cosmic

Dokumentation av rådgivningsnivå och levnadsvanor vid ohälsosamma levnadsvanor

När frågor ställs om levnadsvanor gällande tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor finns en levnadsvanemall framtagen i Cosmic för en enkel dokumentation med fasta val. Mallen följer indikatorerna i Socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande metoder. Installera levnadsvanemallen i för er relevanta mallar.

I Cosmic finns en även en mapp ”Hälsoöversikt”, där finns en sammanställning som visar när frågorna om levnadsvanor togs upp senast. Uppgifterna bör användas som en del i uppföljning av tidigare rådgivning.