Demensprogrammet

Vård- och samverkansprogrammet har tagits fram för att Landstinget i Värmland och kommunerna på bästa sätt ska kunna hjälpa personer med demens och deras anhöriga.

Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor har ursprungligen ett gemensamt uppdrag från Landstinget i Värmland och de värmländska kommunerna. Utvecklingen av Demensprogrammet har Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som ledstjärna.

Socialstyrelsen har våren 2014 publicerat en nationell utvärdering av arbetet med riktlinjerna och pekat på utvecklingsområden.

Patienter och anhöriga kan få information om demenssjukdomar och demensvård på www.1177.se.

 

BPSD-registret

Internetmedicin

SveDem

 

Patientföreningar att rekommendera

Alzheimerföreningen

Demenscentrum

Demensförbundet

Forum för kogintiva sjukdomar

Nationellt kompetenscentrum

Unga anhöriga