Demensprogrammet

Vård- och samverkansprogrammet har tagits fram för att vi i Landstinget i Värmland och kommunerna på bästa sätt ska kunna hjälpa personer med demens och deras anhöriga.