Cosmic e-Kurs

För att säkerställa kompetensnivån och patientsäkerheten ska alla som arbetar i Cosmic gå en webbutbildning.

Här hittar du Cosmicutbildning för läkare.

Du som arbetar inom psykiatrin ska även gå webbutbildningen för beslutstöd. Här hittar du utbildningen.

Cosmic R8.1 E-kurs

R8.1 är en uppdaterad version av Cosmic som kommer tas i drift den 2 april 2017. De största förändringarna är ett nytt gränssnitt, ny läkemedelsmodul, ny uppmärksamhetssignal och nya översikter.

Här kan du ta del av e-kurs för Cosmic R8.1.

Om du inte arbetat i Cosmic i Landstinget i Värmland tidigare behöver du även ta del av Cosmicutbildning för läkare (se info och länk till utbildning ovan).

Vid frågor kring E-kurserna eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta

Cosmicsupportenheten på telefon 054-614000 val 1.