Centrum för klinisk forskning, CKF

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.