Patientförbund, nätverk och organisationer cancersjukvård

För att förverkliga våra mål inom ramen för den nationella cancerstrategin har olika arbetsområden identifierats som är av särskild vikt inom cancervårdens förbättringsarbete.

Ett av målen är att stärka patientens medverkan i cancervården. Landstinget i Värmland samverkar med de nationella patientförbunden, nätverk och organisationer som finns i RCC Uppsala-Örebro. Dessa förbund, nätverk och organisationer samverkar Landstinget i Värmland med: